Blowfish Design
Arrangementer ForsideNyhederArrangementerInterne TurneringerFaciliteterMotionistholdTræningKontakt osOrdensreglementIndmelding Links Nyhedsbrev

 

Spilleregler
1
Reservation af baner finder sted ved at benytte den trykfølsomme skærm i klubhuset, eller via linket banebooking her på hjemmesiden. Der kræves 2 spillere til tegning af en bane. For at reservation af bane er gyldig, skal korrekt medlemsnummer og navn være anført. I tilfælde af regn på holdkampdage (tirsdage) flyttes motionistkampene til dagen efter, hvorfor tegnede timer annulleres.
2

Der kan kun tegnes én time ad gangen. Ny time kan først reserveres, når én time er spillet.

3 Banerne må kun benyttes, når de er ledige, eller når de spilleberettigede ikke har indfundet sig senest 10 minutter efter den reserverede spilletids begyndelse.
4 Juniorer d.v.s. unge op til 16 år må kun tegne følgende timer:
Hverdage 08:00-18:00
Weekend og helligdage 14:00-21:00.
5Juniorer skal vige for seniorer i de timer, juniorerne ikke kan reservere (se pkt. 4 ovenfor)
6 I seniorernes ret til reservation af baner gælder ingen indskrænkninger. Ej heller når en senior tegner med en junior.
7 Personer kan som gæst, sammen med et medlem få adgang til spil på banerne. Gebyret for gæstespil er kr. 40,- pr. time og vil blive opkrævet hos medlemmet pr. giro, såfremt beløbet ikke er lagt i postkassen i en kuvert med angivelse af medlemsnummer og spilletidspunkt. Gebyret er pligtig ydelse på linie med kontingentet. Det er en forudsætning for gæstespil, at det er anført i booking-systemet inden spillets begyndelse.
8 Medlemmer kan mod betaling af depositum få udleveret en nøgle til banerne. Ved tilbagelevering godtgøres det indbetalte depositum. Banerne skal altid være aflåste, når de ikke benyttes. Den sidste, som forlader en bane er ansvarlig for, at dette er sket. Nøgledeposita, der ikke er indløst ultimo udmeldelsesåret, tilfalder klubben.
9 Ved start af hver spilletime skal lines fejes, og der skal vandes efter behov. De sidste 5 minutter af spilletiden skal benyttes til fejning af banen helt ud til hegnet.
101Spillerne må ikke ved deres optræden virke generende for andre spillere, og skal i øvrigt følge spilleudvalgets og bestyrelsens henstillinger. Banernes inventar og redskaber må kun anvendes til deres formål. Affald anbringes i de dertil anbragte affaldskurve.
11 Af hensyn til banerne må disse ikke benyttes, når de er våde. Banerne må kun benyttes med tennis- eller gummisko. Træsko og andet hårdt fodtøj må ikke benyttes på banerne. Skån beplantningen. Klatring i træerne er forbudt.
 
Fejning
Fejning skal foregå som vist på illustrationen. Denne fejemetode sikrer, at gruset fordeles jævn på banen samt, at det er "på plads", hvis der skulle komme en regnbyge. Husk at feje helt ud til hegnet, slut altid af med at banke gruset af kosten bag baglinien, da det altid er der gruset mangler, og hæng kosten på plads. Vi har ingen glæde af den bunke banegrus som ligger under kosten ude ved hegnet. Lines skal ikke fejes efter endt spil, men fejes før spil.

 

 

Huller og andre ujævnheder, der ofte opstår under spillet, repareres omgående med gummiskraber efter endt spil.

Ådalsparkens Tennisklub har altid fået megen ros for vores flotte baner, bla. når vi har haft gæster fra andre klubber. Det skyldes ikke mindst vores medlemmers omsorg for banerne, så alle kan få de optimale betingelser for rigtigt godt tennis spil.

Vedtægter

Klubbens vedtægter kan ses ved at bruge dette link