Ådalsparkens Tennisklub

Hørsholms hyggeligste tennisklub

Regler for boldmaskinens brug

For at passe godt på vores investering, så alle kan have glæde af dette fantastiske træningsredskab i mange år, har vi følgende retningslinjer for brug af maskinen:

 1. Nøgleadgang kan gives til medlemmer, der mindst skal være 16 år, og brugeren skal anvende den efter forskrifterne og den givne instruktion.
 1. Nøgleadgang ( betalingsmetode 2 ) koster  kr. 200,- pr.sæson. Herudover betales kr. 50,- pr. time maskinen anvendes. Alternativt kan der for en hel sæson ( betalingsmetode 1 ) betales kr. 600,- for fri benyttelse af boldmaskinen inkl. nøgleadgang. Ønsker man nøgleadgang, udfyldes tilmeldingsformular som findes nederst her på siden, hvorefter man vil modtage en opkrævning. Husk at angive hvilken betalingsmulighed, der ønskes.Timeprisen opkræves månedligt.
 1. Maskinen kan anvendes af et betalende medlem af klubben med nøgleadgang. Man må være så mange på banen, som man vil, så længe alle er medlemmer. Der skal dog altid være et medlem med betalt nøgleadgang til stede, som har ansvaret for maskinen.
 1. Alle, der ønsker at anvende maskinen, skal have gennemgået en intern instruktion i maskinens brug, hvorefter nøgleadgang gives til maskinen. Når gebyr for nøgleadgang er indbetalt, kontaktes boldmaskineudvalget for instruktion (se kontakt info nederst). Instruktion sker typisk på udvalgte torsdage mellem kl. 20-21 i forbindelse med klubbens drop-in arrangementer, men andet kan også aftales.
 1. Boldmaskinen bookes gennem hjemmesiden i forbindelse med booking af bane.
 1. Maskinen afhentes og sættes efter brug i redskabsrummet, og låses fast med kædelåsen. Husk at neutralisere kodenummeret, når den er låst op, så kun medlemmer med nøgleadgang kan anvende maskinen. Maskinen skal sættes til opladning hver gang efter brug. Vær forsigtig ved transport af  maskinen.
 1. Det er meget vigtig, at maskinen sættes til opladning, så den er klar til den næste bruger. Hvis maskinen skal bruges i mange timer i træk, er det muligt at trække strøm fra skuret til bane 1 eller 2. I skuret findes der en kabeltromle og omformer. Læs brugsanvisningen vedr. brug af omformer.
 1. Bolde indsamles efter brug, og bolde skudt udenfor banerne skal søges fundet. Der må ikke anvendes andre bolde end dem der følger med maskinen mærket Wilson Trainer.
 1. Maskinen må kun anvendes i tørt vejr og på tør bane.
 1. Fejl på maskinen meddeles omgående til boldmaskineudvalget (Tlf.: 2738 4034), og besked om fejlen indtales på telefonsvareren. Herefter stilles maskinen til opbevaring med en seddel (blok og pen forefindes i skuret).
 1. Misbrug af maskinen og manglende oprydning efter brug kan medføre, at man fratages retten til at anvende maskinen. Indbetalte gebyrer refunderes i tilfælde heraf ikke.
 1. Klubben er helt uden ansvar for maskinen og maskinens brug, og klubben kan således ikke holdes ansvarlig  for skader og følgeskader opstået og indtrådt som følge af maskinens brug. Skader på medlemmet eller medlemmets ejendele opstået i forbindelse med brug af maskinen påhviler således i det hele medlemmet selv.

Boldmaskineudvalget:

Peter Strøm-Tejsen (peterstromtejsen@gmail.com),       Knud Meden (meden@live.dk),

Christian Schrage (christianschrage@gmail.com),         Thomas Sandelius (thomas.peter.sandelius@gmail.com).

 

Tilmeldingsformular til boldmaskine 

Medl.nr:*
Navn*
E-mail:*
Telefon:*
Vælg betalingsmetode:*
Spamsikring:

 

 

 


  

 

 

 

 

 

Nyheder

Info om adfærd i forhold til covid-19, er blevet sendt på mail til alle medlemmer. Det er vigtigt at alle overholder reglerne, så vi undgår smittespredning

 

Ny revisor suppleant.

På generalforsamlingen d. 30 juni 2021 blev det besluttet at bestyrelsen skulle prøve at finde en revisor suppleant, hvilket nu er lykkedes. Anna Sui Kofod har sagt ja til posten som revisor suppleant. 

  

Se billeder fra klubmesterskaberne  Her

 

Se billeder fra All-Day-Long

 

 

Live tennis resultater

Tennis livescore resultater indenfor ATP, WTA m.m. 

 Se det hele her.
http://www.resultat.dk/ 

 

Login