Ådalsparkens Tennisklub

Hørsholms hyggeligste tennisklub

Ordensreglement

Spilleregler
1
Reservation af baner finder sted ved at benytte linket banebooking her på hjemmesiden. Der kræves 2 spillere til tegning af en bane. For at reservation af en bane er gyldig, skal korrekt medlemsnummer og navn være anført. I tilfælde af regn på holdkampdage (tirsdage) flyttes kampene til dagen efter, hvorfor tegnede timer annulleres.
2
Der kan kun tegnes én time ad gangen. Ny time kan først reserveres, når én time er spillet. 

3

Banerne må kun benyttes, når de er ledige, eller når de spilleberettigede ikke har indfundet sig senest 10 minutter efter den reserverede spilletids begyndelse.

Juniorer d.v.s. unge op til 16 år må kun tegne følgende timer:
Hverdage 08:00-18:00
Weekend og helligdage 14:00-21:00.
5

Juniorer skal vige for seniorer i de timer, juniorerne ikke kan reservere (se pkt. 4 ovenfor)

I seniorernes ret til reservation af baner gælder ingen indskrænkninger. Ej heller når en senior tegner med en junior.

Personer kan som gæst, sammen med et medlem få adgang til spil på banerne. Gebyret for gæstespil er kr. 40,- pr. time og vil blive opkrævet hos medlemmet pr. giro. Gebyret er pligtig ydelse på linie med kontingentet. Det er en forudsætning for gæstespil, at det er anført i booking-systemet inden spillets begyndelse.

Medlemmer kan mod betaling af depositum få udleveret en nøgle til banerne og klubhuset. Ved tilbagelevering inden 2 måneder fra udmeldelse, godtgøres det indbetalte depositum, herefter tilfalder depositummet klubben. Banerne skal altid være aflåste, når de ikke benyttes. Den sidste, som forlader en bane er ansvarlig for, at dette er sket. 

Ved start af hver spilletime skal lines fejes, og der skal vandes efter behov. De sidste 5 minutter af spilletiden skal benyttes til fejning af banen helt ud til hegnet. Bank altid kosten af bag baglinien inden den hænges op på hegnet. Det grus som ligger under kosten ude ved hegnet, har ingen glæde af.
10

Spillerne må ikke ved deres optræden virke generende for andre spillere, og skal i øvrigt følge spilleudvalgets og bestyrelsens henstillinger. Banernes inventar og redskaber må kun anvendes til deres formål. Affald anbringes i de dertil anbragte affaldskurve.
11 

Af hensyn til banerne må disse ikke benyttes, når de er våde. Banerne må kun benyttes med tennissko. Løbesko og andet hårdt fodtøj, må ikke benyttes på banerne.

Nyheder

Info om adfærd i forhold til covid-19, er blevet sendt på mail til alle medlemmer. Det er vigtigt at alle overholder reglerne, så vi undgår smittespredning

 

Ny revisor suppleant.

På generalforsamlingen d. 30 juni 2021 blev det besluttet at bestyrelsen skulle prøve at finde en revisor suppleant, hvilket nu er lykkedes. Anna Sui Kofod har sagt ja til posten som revisor suppleant. 

  

Se billeder fra klubmesterskaberne  Her

 

Se billeder fra All-Day-Long

 

 

Live tennis resultater

Tennis livescore resultater indenfor ATP, WTA m.m. 

 Se det hele her.
http://www.resultat.dk/