Ådalsparkens Tennisklub

Hørsholms hyggeligste tennisklub

Ordensreglement

Spilleregler
1
Reservation af baner finder sted ved at benytte linket banebooking her på hjemmesiden. Der kræves 2 spillere til tegning af en bane. For at reservation af en bane er gyldig, skal korrekt medlemsnummer og navn være anført. I tilfælde af regn på holdkampdage (tirsdage) flyttes kampene til dagen efter, hvorfor tegnede timer annulleres.
2
Der kan kun tegnes én time ad gangen. Ny time kan først reserveres, når én time er spillet. 

3

Banerne kan benyttes, hvis de er ledige, eller når de spilleberettigede ikke har indfundet sig senest 10 minutter efter den reserverede spilletids begyndelse. Dette gælder dog ikke for baner som bestyrelsen har lukket eller reserveret til bestemte formål, herunder træning, drop-in, holdkampe, klubmesterskaber, samt øvrige arrangementer. 

Juniorer d.v.s. unge op til 16 år må kun tegne følgende timer:
Hverdage 08:00-18:00
Weekend og helligdage 14:00-21:00.
5

Juniorer skal vige for seniorer i de timer, juniorerne ikke kan reservere (se pkt. 4 ovenfor)

I seniorernes ret til reservation af baner gælder ingen indskrænkninger. Ej heller når en senior tegner med en junior.

Personer kan som gæst, sammen med et medlem få adgang til spil på banerne. Der kan max. bookes 5 gange med den samme gæst, herefter kræves der medlemskab af klubben. Gebyret for gæstespil er kr. 40,- pr. time og vil blive opkrævet hos medlemmet på mail. Gebyret er pligtig ydelse på linie med kontingentet. Det er en forudsætning for gæstespil, at det er anført i booking-systemet inden spillets begyndelse.

Medlemmer kan mod betaling af depositum få udleveret en nøgle til banerne og klubhuset. Ved tilbagelevering inden 2 måneder fra udmeldelse, godtgøres det indbetalte depositum, herefter tilfalder depositummet klubben. Baner og klubhus skal altid være aflåst, når de ikke benyttes. Den sidste, som forlader en bane eller klubhus, er ansvarlig for at dette er sket. 

Ved start af hver spilletime skal lines fejes, og der skal vandes efter behov. De sidste 5 minutter af spilletiden skal benyttes til fejning af banen helt ud til hegnet. Bank altid kosten af bag baglinien inden den hænges op på hegnet. Det grus som ligger under kosten ude ved hegnet, har ingen glæde af.
10

Spillerne må ikke ved deres optræden virke generende for andre spillere, og skal i øvrigt følge spilleudvalgets og bestyrelsens henstillinger. Banernes inventar og redskaber må kun anvendes til deres formål. Affald anbringes i de dertil anbragte affaldskurve.
11 

Af hensyn til banerne må disse ikke benyttes, når de er våde. Banerne må kun benyttes med tennissko. Løbesko og andet hårdt fodtøj, må ikke benyttes på banerne.

Nyheder

 
 
 
Kære medlemmer.
 
 Husk at vande hvis banen er tør, fej hele banen helt ud til hegnet. Lines fejes før spil, og ikke efter. Husk at låse banen efter jer. 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson. 
 
Træning. 
 Hvis du vil gå til træning kan man tilmelde sig her på siden, under træning
 
Generalforsamling.
Generalforsamlingen blev vel overstået og vi kan byde velkommen til Ole Plesner som nyt medlem i bestyrelsen.
 
 
 60+ om onsdagen. 
Til dem som ikke har været med før, er her lidt info om hvad 60+ går ud på.
Der er aktiviteter for 60 +seniorer hver onsdag fra kl. 9.30-12.00 tilmelding er ikke nødvendig. Der er morgenmad fra kl. 9.30 og det koster 10 kr. til kagekassen, alle medlemmer er meget velkomne.
Kl. 10.00 går vi på banerne, hvor der vil være forskellige aktiviteter, afhængig af hvor mange der kommer. Aktiviteterne vil blive arrangeret således, at alle kan være med.

 

  

Se billeder fra klubmesterskaberne  Her

 

Se billeder fra All-Day-Long

 

 

Live tennis resultater

Tennis livescore resultater indenfor ATP, WTA m.m. 

 Se det hele her.
https://www.flashscore.dk/tennis/